Absorptionsförmåga. Thermofloc kan absorbera fukt upp till 30% av sin egenvikt, utan att isolerings egenskaperna ändras. Detta förebygger i många fall fuktskador i omgivande byggnadsdelar.

Miljövänligt. Eftersom Thermofloc är ett naturmaterial, gjort av cellulosa (papper) som i sin tur använder trä som råvara, ingår den fullt ut i kretsloppet.

Ekonomiskt. Då det är den stillastående luften som isolerar och Thermofloc installeras med en hög densitet, vilket säkerställer onödiga inre luftrörelser, har hus som isoleras med Thermofloc väldigt låg energiförbrukning.

Skarvfri isolering. Genom att Thermofloc är en lösull uppstår inga skarvar i isoleringen. Varje utrymme som ska isoleras blir fullt isolerad oavsett vilka dimensioner det har. Det betyder även att det inte blir något spill.

Materialet andas. Eftersom Thermofloc isolering kan absorbera och avge fukt och om det samtidigt byggs in tillsammans med våra diffusionsöppna tätskikt, blir resultatet att risken för fukt- och mögelskador i stort sett elimineras.

Brandskydd. Brandklass B-s2,d0 (högsta för cellulosa).

Ljudisolerande. Eftersom Termofloc isoleringen har en hög densitet medför det att ljudisoleringen är mycket god.

Bred användbarhet. Thermofloc används i alla typer av byggnader och i alla torra byggnadskonstruktioner.

logo-natureplus
• Boratfri
• natureplus märkt