Det finns många fördelar med Thermofloc cellulosaisolering.

• Mycket lägre energiförbrukning, 24 - 38% lägre än glasullisolerade hus
• En skarvfri och tät isolering
• Bättre inomhusklimat
• Friskare hus
• Garanti på isoleringsarbetet

Som byggare slipper du
• Mottagnings- och lossningsarbeten
• Presenningar och täckningar
• Lagringsytor
• Upplyftning och inlastning med kranar
• Avemballering och bortstädning av förpackningsmaterial
• Skärbord/knivar för isolering
• Lyftgafflar/häckar för isolering
• Containrar för emballage och spill

Övriga fördelar med lösullisolering av cellulosafiber
• Mindre spill av beklädnadsmaterial
• Inget spill av isolering
• Stöldrisken noll
• Fast totalpris för monterad isolering
• Betalning efter monterad isolering = bättre likviditet
• Kortare byggtid