Luftrörelser i och kring en byggnad påverkar inte bara värmeisoleringens funktion utan även fuktbalansen.

Att ha kunskap om fukt- och värmetransport är nödvändigt för att dimensioneringen av en byggnad skall bli optimal.
Fel i dimensionering eller utförande kan inte bara ge högre uppvärmningskostnader och dålig komfort utan även fukt- och mögelskador som ger en dålig innemiljö. Konstruktionen riskerar även på sikt sin beständighet.

Genom att använda Thermofloc Cellulosaisolering tillsammans med Thermofloc tätskikts skapar man ett system som tryggar för en god fuktbalans.