Isoleringsförmåga av ett material beror på tre faktorer; lufttäthet, värmekapacitivitet och konvektion.

Lufttätheten för Thermofloc cellulosaisolering är pga den höga densiteten mycket god.

Värmekapacitiviteten är den energimängd som materialet kan ackumulera. Värdet för Glasull är 670, Stenull 860 medan Thermofloc cellulosaisolering har hela 1550 joule/kg ͦ K.

Konvektionär luftrörelser inom materialet som försämrar funktionen och ökar risken för fukt. I Thermofloc cellulosaisolering är rörelserna näst intill obefintliga.