Vi marknadsför och säljer miljövänliga isoleringsprodukter i Sverige. Försäljningen sker i första hand via återförsäljare och installatörer.

Vi marknadsför och säljer miljövänliga isoleringsprodukter i Sverige. Försäljningen sker i första hand via återförsäljare och installatörer.
2005 blev Thermofloc Cellulosaisolering det första isoleringsmaterialet av cellulosatyp som blev CE-godkänt. Hela tiden sker en produktutveckling och 2012 kunde vi även nu som första leverantör presentera ett 100 % boratfri cellulosaisolering. Vi följer EU:s skärpta regelverk kring användandet av borater. Bor är i många fall förbjudet att använda och på sikt skall det helt fasas ut.

Vi håller regelbundet utbildningar för lösullsblåsare och då är både erfarna och oerfarna installatörer välkomna.
Thermofloc har funnits i Sverige sedan 2005