Sprutisolering
Isoleringsmaterialet Thermofloc är en granulerad massa där varje bit isolering varierar I storlek mellan några m.m. upp till ca 1 cm. Den pumpas in på plats I byggnadskonstruktionen med högt lufttryck med specialutrustade blåsmaskiner, en slags omvända dammsugare. Man kan lägga isoleringskikt på mellan 100 och 500 mm. Alla ytor isoleras med samma material, det behövs inte olika storlekar eller kvalitéer. Inget spill, eftersom man använder exakt så mycket som behövs.

Golvfyllning
När det är en golvyta som ska isoleras lägger man Thermofloc golvfyllning manuellt löst I mellanbjälklaget. För golvisolerings finns en mindre tätt packad förpackning.

Isoleringspellets
Thermofloc finns också som ett granulat, isoleringspellets särskilt lämpligt för golvinstallationer. Kornstorleken är 3-8 mm. Granulatet har en högre täthet än basprodukten för väggar vilket gör det lämpligt att bygga bärande isoleringskikt med mycket bra ljudsisoleringsvärden.

Vägg- och takduk
Vägg- och takduk skyddar mot regn och förhindrar att fukt tränger in i tak- och väggkonstruktioner. Duken är UV-stabil, har hög draghållfasthet och en hög diffusions-öppenhet d.v.s. släpper ut den fukt som uppstår i konstruktionen. Takduken finns för alla konstruktioner.

Ångbroms
Ångbroms är en lufttät men samtidigt diffusinsöppen duk, som skyddar konstruktionen mot fukt- och luftrörelser. Avsedd för vägg- och takkonstruktioner inomhus och skyddar isoleringsmaterialet mot fukt som kan skada byggnadskonstruktionen. Samtidigt hindrar duken luftrörelser som kan sätta ner värmeisoleringsförmågan. Duken har förstärkt armering som ger den ökad draghållfasthet. Levereras både som ångbroms och variabel ångbroms.

Variabel Ångbroms
Ladd ner vårt produktblad för att läsa mer om Variabel Ångbroms
Ladda ner produktblad

Tejp
Genom att använda rätt tejp för att försluta skarvar mellan ångbroms och underlagsduk uppnår man optimal hållfasthet och täthet.

Lindrev, linskivor och linisolering
I sortimentet finns också lindrev och linskivor för tätning av fönsterkarmar, dörrkarmar och andra springor i väggar och golv.