THERMOFLOC isoleringspellets är ett granulat av cellulosafiber, som är utmärkt för golvfyllning. Granulatet med en kornstorlek på 3-8 mm hälls helt enkelt på i önskad tjocklek och planas sedan ut. På detta sätt kan undergolvkonstruktioner med en tjocklek på 30-80 mm byggas.

På grund av den höga densiteten (500 kg/m3) hos THERMOFLOC isoleringspellets är de framförallt lämpliga för att bygga bärande isoleringsskikt, med mycket bra ljudisoleringsegenskaper, oavsett om det är ett betong- eller träbjälklag.

 

Tekniskdata isoleringspellets