THERMOFLOC THERMOBAG-systemet gör det möjligt att isolera tak kostnadseffektivt och utan smuts även i efterhand. Den enda förutsättningen är ett lämpligt tillträde till fackverket ovanför det översta innertaket. THERMOBAG består av en ångbroms på insidan (sdvärde ca 10,0 m) under ett diffusionsöppet (sd-värde <0,04 m) och vattenogenomsläppligt PP-membran på utsidan, för optimalt skydd av värmeisoleringen.

THERMOBAG-systemet ersätter inte ett fungerande undertak, utan skyddar den inbyggda isoleringen mot fukt och luftflöden som orsakas av väderleken. Endast en fackmässigt utförd isolering och val av rätt fyllnadsmängd garanterar optimala isoleringsegenskaper. Isoleringens inflytande på den totala konstruktionens fysik måste bedömas och säkerställas av en fackman.

THERMOFLOC THERMOBAG – Fördelar som övertygar:
- en demontering av innerbeklädnaden eller taktäckningen är ej nödvändig.
- markant förbättring av värmeskyddet på sommaren
- uppvärmningskostnaderna reduceras avsevärt
- kostnadseffektiv renovering - amorteras inom några år

Tekniskdata thermobag