Isoleringsförmåga av ett material beror på tre faktorer; lufttäthet, värmekapacitivitet och konvektion.

Lufttätheten för Thermofloc cellulosaisolering är pga den höga densiteten mycket god.

Värmekapacitiviteten är den energimängd som materialet kan ackumulera. Värdet för Glasull är 670, Stenull 860 medan Thermofloc cellulosaisolering har hela 1550 joule/kg ͦ K.

Konvektion är onödiga luftrörelser inom materialet och för Thermofloc cellulosaisolering är de obefintliga vid normala isolerings tjocklekar.