Till skillnad från sprutisoleringen installeras THERMOFLOC golvfyllning manuellt och uteslutande som lös isolering i det horisontella planet (översta bjälklaget/vindsbjälklaget). För att säkerställa en bättre manuell installation, är komprimeringsgraden lägre i förpackningen.

THERMOFLOC golvisolering finns i 12 kg säck med 24 säckar/pall. Isoleringsmaterialet hälls enkelt på till önskad tjocklek och jämnas sedan ut. Åtgången är ca 35 kg/m3 Tekniska data är identiska med THERMOFLOC sprutisolering.

Tekniskdata - golvfyllning