Thermofloc cellulosaisoleringsfiber har en mycket bra ljudisolerande egenskaper.

Ju tyngre och tätare ett isoleringsmaterial är desto bättre ljudisolerar det. Eftersom Thermofloc cellulosaisolering har en relativt hög densitet, 50-65 kg/kbm, lämpar den sig mycket bra som ljudisolering i bjälklag, väggar och tak.