THERMOFLOC sprutisolering installeras med speciellt härför utrustade THERMOBLOW blåsmaskiner. Isoleringsmaterialet pumpas under lufttryck i slangar och transporteras vidare in i byggnadens hålrum och komprimeras där enligt bearbetningsriktlinjerna, så att ett skarvfritt och genomgående isoleringsskikt skapas. Den speciella bearbetningstekniken har avsevärda fördelar både för installatören och för byggherren. Byggherren drar nytta av ett skarvfritt isoleringsskikt som är fritt från värmebryggor. Äldre tak kan isoleras i efterhand utan att takpannorna tas bort. Genom att skapa ett diffusionsöppet isoleringsskikt får husägaren ett behagligt klimat i huset.

Installatören kan med en enda produkt skapa isoleringsskikt på mellan 20 och 500mm, varigenom lagerhållningen av olika isoleringsmaterial och dimensioner (jämför isoleringsskivor och isoleringsfilt) försvinner, Komprimeringsgraden av isoleringsmaterialet varierar beroende på användningsområde mellan 25 kg/m3 och 65 kg/m3.

Inget spill förekommer, eftersom alltid endast exakt den erforderliga mängden isoleringsmaterial för respektive konstruktion sprutas in i byggnadsdelen. Dessutom förenklas logistiken på byggarbetsplatsen, eftersom isoleringsmaterial inte behöver transporteras och hanteras manuellt.

Med spruttekniken kan alla högre liggande byggnadsdelar (flervåningshus) enkelt fyllas från markplanet. Det sparar tid och snabbar upp genomförandet av byggprojektet.

Teknisk data - sprutisolering