Thermofloc miljövänliga isolering är den första cellulosaisoleringen som har fått det åtråvärda natureplus-certifikatet.

Sedan juni 2012 kräver EU-förordningen 109/2012 att produkter med en borathalt över 5 % måste förses med varningstext. Thermofloc cellulosaisolering bryter ny mark eftersom man sedan 2012 helt avstår från borater i tillverkningen. Sedan sommaren 2012 ersätts de borsalter som tidigare ingick med en mineralisk flerkomponentblandning.

Utdrag ur intervju med Vinzenz Harrer, VD för Vinzenz Harrer GmbH, Österrike:
Cellulosaisoleringen Thermofloc är den första produkten i hela Europa som fått natureplus-certifikatet. Utvecklingen av cellulosaisoleringen började redan 2010. Den avslutades med ETA-typgodkännandet sommaren 2012. Utmaningen var att dels utveckla en produkt med hög teknisk kvalitet och dels fokusera på installatörens och slutkundens välbefinnande.

De leverantörer och isoleringsföretag som inte tar ansvar för miljön, sina anställdas hälsa och de boendes livskvalitet kan förstås tillverka och sälja billigare.

Sedan hösten 2012 används istället för borsalter en flerkomponentblandning som är uteslutande mineralisk. Under utvecklingens gång kunde andelen tillsatser till och med reduceras med 2 % och materialförbrukningen minimeras. Produkten har klarat samtliga prov avseende mögelbeständighet, åldringsbeständighet, sättningar osv. Dessa egenskaper sammanfattas i det europeiska tekniska godkännandet. Kontrollerna från natureplus ger särskild transparens, därmed får kunden tillgång till en komplett deklarerad produkt.

Framtiden kommer att vara präglad av kvalitet, transparens och framför allt en varsam hantering av resurser. Thermofloc cellulosaisolering sätter en ny standard som återvinningsprodukt med ofarliga tillsatser. Att isolera byggnader är visserligen alltid en positiv miljöinsats, men det beror också på vilka material vi tar in i kretsloppet genom att använda dem. Kostnaden för isoleringsmaterialet är nästan obetydlig i förhållande till energi- och miljöbesparingen, samt att man skapar hälsosamma boenden.

Länk till natureplus hemsida:
www.natureplus.org